τα κτιρια που εχουμε κατασκευασει
Ειδίκευση στην μελέτη και κατασκευή πολυτελών κτιρίων διαμερισμάτων.